Paradigma - Argo-198
Verzuimmanagement

Onze aanpak bewijst het: aandacht werkt beter!  

Een stabiele verzuimreductie ontstaat alleen vanuit preventie en niet vanuit reactief handelen. Een blijvend en stabiel laag verzuim kan uiteindelijk alleen maar tot stand komen in gezonde organisaties die goed werkgeverschap, aandacht en ondersteuning voor de medewerkers voorop stellen. Wij helpen de organisatie weer gezond te maken! 

Als men gaat kijken naar het totale verzuim in Nederland is ongeveer 80% van het verzuim niet per definitie arbeidsongeschikt door ziekte. Dit is niet alleen wetenschappelijk bepaald, wij zien ook dat er vaak andere redenen achter het verzuim schuil gaan dan het ziek zijn alleen. Dit neemt niet weg dat iemand door deze reden wel degelijk in het verzuim kan raken. Het is daarom noodzaak de oorzaak bij de kern aan te pakken, het liefst zo snel mogelijk.

Wij hebben een eigenzinnige kijk op verzuim die leidt tot vooruitstrevend en zeer effectief verzuim- en gezondheidsbeleid in organisaties. Wij geloven dat:

  • (Vermijdbaar) Verzuim geen medisch probleem is, maar een managementprobleem. De werkgever en de leidinggevende spelen hierin een centrale rol en zijn zelfs verantwoordelijk.
  • Ziekte slechts een van de oorzaken is van verzuim. Daarom zeggen wij 'arbeidsverzuim' in plaats van 'ziekteverzuim'.
  • Voor een laag verzuimpercentage een gezonde organisatie nodig is. In een gezonde organisatie staat goed werkgeverschap centraal, is er aandacht en ondersteuning voor medewerkers, worden medewerkers respectvol benaderd en is er aandacht voor preventie vanuit dit perspectief.
  • Gezonde bedrijven zorgen voor gezonde medewerkers en vice versa

U in de regie, de medewerker aan het roer

Argo Advies gelooft dat de werkgever en de leidinggevende een grote rol spelen in verzuim en het voorkomen hiervan. Om het verzuim in een organisatie (preventief) aan te pakken, gaan we daarom niet alleen met de medewerker, maar ook met de leidinggevende intensief aan de slag, zodat de regiefunctie meer en meer binnen de lerende organisatie komt te liggen. Met de inzet van onze adviseurs zullen uw leidinggevenden steeds meer regie in handen krijgen. Dit gebeurt door "coaching on the job". Daarnaast zorgen ze ervoor dat uw medewerkers meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen binnen hun werkzaamheden. 

Kortom; het aanpakken van de oorzaak van het verzuim zorgt voor een positieve gedragsverandering. Effect: positieve energie, meer arbeidsvreugde en een betere sfeer binnen het team. En dit leidt weer tot betere prestaties, een positievere werkhouding en uiteindelijk een gezondere organisatie.

In onze werkwijze koppelen wij aan elke organisatie een vaste adviseur inzetbaarheid. Deze HBO+ opgeleide en ervaren experts kunnen u bij elk vraagstuk binnen de organisatie ondersteunen. Zij zijn de spin in het web en staan in contact met uw medewerker, leidinggevende en P&O-er. Natuurlijk werken we ook met bedrijfsartsen, één van onze specialisten. Argo Advies onderschrijft het professionele statuut van de bedrijfsarts/ NVAB.De rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden wordt in onderstaande afbeelding weergegeven.

Afbeelding1x