Paradigma - Argo-211
Jobcoaching

Begeleiding op het werk zorgt ervoor dat de werknemer duurzaam inzetbaar is en blijft. Bij de huidige én bij een toekomstige werkgever. Onze consultant loopt mee op het werk, observeert en begeleidt. Direct, persoonlijk en effectief. Onze zusterorganisatie Optios kan uw medewerker mee helpen.

De coaching begint met een intakegesprek. De consultant van Optios praat met de medewerker en de werkgever en stelt vervolgens een begeleidingsplan op. Het traject bestaat uit coachinggesprekken met de medewerker en begeleiding op de werkvloer. De optelsom van een zorgvuldige intake, heldere en realistische doelen en persoonlijke aandacht, ook op de werkvloer, zorgt ervoor dat de jobcoaching van Optios effectief is. De medewerker voelt zich gehoord en erkend. De persoonlijke aandacht zorgt voor energie en zelfvertrouwen.  

 

Wilt u meer informatie?

Optios

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Optios. Binnen paraDIGMA groep is Optios expert op het gebied van spoor 2 en 3-begeleiding en ontwikkeltrajecten

Meer informatie leest u op de website van Optios.