Paradigma - Argo-126
PMO & PAGO

Wij gaan verder dan reguliere PMO's!

Een Preventief Medisch Onderzoek vormt de start van het gezonder en vitaler maken van uw organisatie. 

Dit onderzoek wordt vaak aangevraagd nadat een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is afgenomen. Simpel gezegd is de PMO een gezondheidscheck voor uw medewerkers: het geeft de medewerkers inzicht in hun psychische en fysieke gezondheid. Ondanks dat het PMO wettelijk verplicht is, levert het u als werkgever grote voordelen op: het bevordert de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Belangrijke onderdelen van dit onderzoek zijn:

  • de algemene gezondheidsrisico’s (denk aan ernstig overgewicht, hoog cholesterolgehalte, suikerziekte, etc.)
  • de gezondheidsrisico’s die te maken hebben met het werk
  • de veiligheid binnen de organisatie
  • de werkomstandigheden

Daarnaast gaat Argo Advies nog een stapje verder dan reguliere medische onderzoeken: we spelen in op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en bespreken dit met uw organisatie aan de hand van de door ons opgemaakte anonieme groepsrapportage. Dat geeft u meer zicht op mogelijke gezondheidsproblemen bij uw medewerkers. Onze experts zorgen voor het juiste advies en denken met u mee over de inzetbaarheid van uw medewerkers. 

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

Het PAGO richt zich op het onderzoeken van de arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s van medewerkers. Binnen het PAGO wordt alleen gekeken naar gezondheidsfactoren die op het werk gericht zijn. Het PMO gaat veel verder dan dat: daarin wordt gekeken naar de algemene gezondheid, inclusief leefstijl en mentale gesteldheid en biedt na het afnemen van het onderzoek interventies aan die de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers bevorderen. 

Om een compleet beeld te krijgen van de gezondheidsrisico's binnen uw organisatie, neemt Argo Advies de PAGO standaard mee in het PMO. 

Wilt u meer informatie?