Paradigma - Argo-102
Spoor 2 re-integratie

Ander werk bij een andere werkgever

Als blijkt dat een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is en er geen passend werk bij de huidige werkgever beschikbaar is, dan wordt er gestart met een spoort 2-traject. Er moet naar een passende functie bij een nieuwe werkgever worden gezocht. 
 

Het begeleiden van de medewerker in de zoektocht naar een andere werkgever is een verantwoordelijke, inspannende en tijdrovende taak. Wij nemen deze taak graag van u over en staan u bij in dit traject: van begin tot en met de succesvolle plaatsing. Dit doen wij in samenwerking met onze zusterorganisatie Optios.

Bij een Spoor 2 traject is het heel belangrijk om vanuit goed werkgeverschap en vanuit een mensgerichte gedachte op een zorgvuldige wijze om te gaan met een kandidaat voor Spoor 2. Gelukkig bent u hiervoor bij Optios in goede handen. 

 

Wilt u meer informatie?

Optios

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Optios. Binnen paraDIGMA groep is Optios expert op het gebied van spoor 2 en 3-begeleiding en ontwikkeltrajecten

Meer informatie leest u op de website van Optios.