Paradigma - Argo-224
Verzuimbegeleiding

Wij helpen uw organisatie weer gezond te maken

Wij hebben lef als het gaat om verzuim en durven de juiste vragen te stellen op een mensgerichte wijze! 

In de visie van Argo Advies is verzuim geen medisch probleem, maar een managementprobleem. In 80% van alle verzuimsituaties blijkt namelijk dat de medewerker, ondanks een (medische) beperking, wel degelijk iets kan betekenen voor zijn of haar werkgever, mits de werkzaamheden en de werkomgeving hierop worden aangepast. In 20% van alle verzuimsituaties speelt er een medische beperking, waardoor verzuim een verklaarbare keuze is. Maar wat zorgt er dan voor dat de medewerker toch de keuze maakt om te verzuimen?

Uit de praktijk blijkt dat er, naast de (medische) beperkingen, andere achterliggende factoren zijn die invloed hebben op de keuze van de medewerker om wel of niet te verzuimen; zoals bijvoorbeeld  arbeidsverhoudingen, de sfeer op het werk, het functioneren en/of werk-privébalans. Een medewerker zal sneller de keuze maken om te verzuimen als er problemen spelen op één of meerdere van deze gebieden. Het is daarom nodig het verzuim bij de kern aan te pakken. Het liefst zo snel mogelijk. De medewerker staat in dit proces centraal. De adviseurs van Argo Advies werken vanuit oprechte interesse in de medewerker en willen begrijpen hoe het komt dat de medewerker niet op zijn of haar werk is, zonder vooringenomendheid.

Krijg grip op verzuim! 

Om het verzuim in een organisatie (preventief) aan te pakken, gaan we niet alleen met de medewerker, maar ook met de leidinggevende intensief aan de slag, zodat de regiefunctie meer en meer binnen de organisatie komt te liggen. Wij helpen leidinggevenden om de signalen van psychische problemen of gezondheidsproblemen bij medewerkers te herkennen en hierover het gesprek aan te gaan. En die aanpak werkt: uit de praktijk blijkt dat leidinggevenden daardoor ervaren dat zij wel degelijk een zeer belangrijke rol spelen, zonder daarbij "op de stoel van de bedrijfsarts te gaan zitten".

Daarnaast gaan we intensief aan de slag met uw medewerker; hij of zij heeft samen met ons en met zijn of haar leidinggevende, de verantwoordelijkheid een oplossing te bedenken. 

In dit proces speelt de Adviseur Inzetbaarheid van Argo Advies een belangrijke rol als eerste aanspreekpunt; hij of zij gaat samen met de leidinggevende en hr-adviseur/-medewerker het verzuim volledig managen. De Adviseur Inzetbaarheid is daarom met regelmaat op uw locatie aanwezig en staat veel in contact met leidinggevenden en met de medewerkers.

Wilt u meer informatie?