Paradigma - Argo-89
Duurzame Inzetbaarheid

Energiek en op een fijne wijze blijven werken: nu en straks

Waar moet u aan denken bij Duurzame Inzetbaarheid? Waarschijnlijk heeft u al vaker het thema voorbij horen komen, maar wellicht niet echt een goed beeld bij wat het precies inhoudt. Medewekers die goed inzetbaar zijn op lange termijn, kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie. In essentie betekent duurzame inzetbaarheid het werkplezier optimaliseren door continu te focusen op inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers, zodat zij in hun arbeidsleven een passende rol kunnen vervullen binnen het arbeidsproces, zowel bij een huidige als bij toekomstige werkgevers.

Duurzame Inzetbaarheid is de mate waarin medewerkers willen (motivatie) en kunnen (belastbaarheid) blijven werken, al dan niet bij dezelfde werkgever (employability), tot aan de pensioengerechtigde leeftijd en met het vermogen om daar zelf de regie (eigenaarschap) over te hebben.

Onze stellige overtuiging is dat preventie en Duurzame Inzetbaarheid net als verzuim niet alleen een medische aangelegenheid is, maar vooral een managementkwestie. Het draait om betrokken leiderschap vanuit leidinggevenden en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Het optimaliseren van een dialoog in de organisatie is derhalve van het allergrootste belang.

In onze optiek is Duurzame Inzetbaarheid voor vrijwel iedere medewerker veel meer een mentale uitdaging dan een fysieke. Mede door allerlei technologische ontwikkelingen en verscherpte regelgeving wordt de fysieke belasting, steeds minder maar de mentale belasting juist hoger. Zorg dus dat de mentale belastbaarheid van medewerkers verhoogt en dat zij om kunnen gaan met veranderingen en spreek medewerkers aan op eigen verantwoordelijkheid.

Duurzame Inzetbaarheid vereist logischerwijs een hoop inzet vanuit de werkgever; bij Argo Advies geloven we in een gedeelde verantwoordelijk wat betreft dit thema. Ook medewerkers hebben een verantwoordelijkheid om zich aan te passen aan een veranderende omgeving.

De aanpak van Duurzame Inzetbaarheid is niet universeel. Iedere organisatie heeft immers andere uitdagingen; bijvoorbeeld op fysieke belastbaarheid, vitaliteitsbeleid of de mobiliteit van medewerkers. Argo Advies kan u helpen met het inventariseren van de behoeften op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Op basis van de inventarisatie wordt bekeken waar de pijnpunten liggen en wordt een actieplan gemaakt om op korte en lange termijn het verschil te maken.