Paradigma - Argo-4
Leiderschap

U als leidinggevende heeft de regie; de medewerker staat aan het roer 

Argo Advies gelooft dat aandacht en oprechte belangstelling voor de medewerker essentieel zijn voor de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers; een blijvend en stabiel laag verzuim kan uiteindelijk alleen maar tot stand komen in gezonde organisaties, waarin goed werkgeverschap, aandacht en ondersteuning voor medewerkers en preventie vanuit dit perspectief voorop staan.
 

Wederzijds vertrouwen en respect

Maar wat houdt goed werkgeverschap en leiderschap eigenlijk in? In de visie van Argo Advies gaan arbeidsverzuim en gebrek aan goed leiderschap en oprechte interesse in medewerkers hand in hand. In de praktijk zien de adviseurs van Argo Advies het regelmatig gebeuren: de werkgever en de leidinggevenden hebben onvoldoende aandacht en interesse voor de medewerker en de situatie op de werkvloer. Signalen van mentale of fysieke klachten worden niet door de leidinggevenden gesignaleerd, terwijl ze duidelijk aanwezig zijn.

De sleutel tot succes is oprechte interesse en eigen regie! 

Wij geloven daarom dat oprechte interesse in mensen het allerbelangrijkste uitgangspunt voor goed werkgeverschap en leiderschap is! Niet alleen voor verzuimende medewerkers, maar juist voor alle medewerkers in de organisatie. Ieder mens is anders, en zo ook de situatie waarin iemand zich bevindt. Het komt vaak voor dat mensen met dezelfde diagnose anders reageren op zo'n situatie. Als je je been breekt, moet je naar de eerste hulp, dat is duidelijk. Hoe iemand daarmee omgaat, kan verschillen: de ene persoon (in dezelfde functie bij een zittende kantoorbaan) geeft aan niets te kunnen, terwijl de ander zelf initiatief neemt, zelf vervoer regelt en met de werkgever overlegt wat mogelijk is.

Waarom mensen niet willen of niet kunnen werken, heeft vooral te maken met hoe iemand in zijn of haar vel zit, hoe de relatie is met collega’s, leidinggevenden en directie (intrinsieke motivatie, binding met werk) en hoe de situatie thuis is. In die omstandigheden ligt de oorzaak van het arbeidsverzuim én de oplossing. En die oplossing komt niet van de werkgever, niet van de Adviseur Inzetbaarheid van Argo Advies en ook niet van de bedrijfsarts. De oplossing komt vanuit de medewerker zelf. Het inzicht dat de oplossing voor arbeidsverzuim in de handen ligt van de medewerker die niet kan of wil werken, leidt vaak tot verbaasde blikken, bij de werknemer en zijn of haar de leidinggevende. 

Als het gaat om goed leiderschap, ligt de sleutel tot succes dus bij de eigen regie van de medewerker en oprechte interesse en aandacht vanuit de werkgever en leidinggevende! De Adviseurs Inzetbaarheid van Argo Advies zijn in staat om hierbij te ondersteunen en dit onderwerp op de tafel te krijgen. De verzuimende medewerker heeft samen met zijn of haar leidinggevende de verantwoordelijkheid om een oplossing te bedenken. Hierdoor ervaren de werkgever en leidinggevende dat zij de regie hebben in arbeidsverzuim en staat de medewerker zelf aan het roer om ervoor te zorgen dat hij of zij vitaal en gelukkig is en blijft. Zowel mentaal als fysiek, in het privéleven als op het werk!  

Workshops en Inspiratiesessies op het gebied van Leiderschap 

Argo Advies biedt verschillende workshops en inspiratiesessies voor leidinggevenden op het gebiedt van leiderschap. De online workshops bieden uw leidinggevenden praktische handvatten voor de preventie van verzuim. Ze zijn gericht op het bevorderen van gesprekstechnieken en het stimuleren van de eigen regie van medewerkers.

Zo biedt Argo Advies workshops over: 

Bekijk ons gehele aanbod aan online workshops bij 'trainingen en workshops'.