Paradigma - Argo-212
Over Argo Advies

Aandacht werkt beter!

Argo Advies is dé specialist op het gebied van arbeidsverzuim en alles wat daarmee te maken heeft.

Argo Advies hanteert demedicaliserend verzuimbeleid en staat voor een gezonde medewerker in een gezonde organisatie. Onze eigenzinnige kijk op verzuim leidt tot vooruitstrevend en zeer effectief verzuim- en gezondheidsbeleid in organisaties. 

Wij geloven dat:

  • (Vermijdbaar) Verzuim geen medisch probleem is, maar een managementprobleem. De leidinggevende speelt een centrale rol en is zelfs verantwoordelijk
  • Ziekte slechts een van de oorzaken is van verzuim. Daarom spreken wij over 'arbeidsverzuim' in plaats van 'ziekteverzuim'.
  • Voor een laag verzuimpercentage een gezonde organisatie nodig is. In een gezonde organisatie staat goed werkgeverschap centraal; is er aandacht en ondersteuning voor medewerkers; worden medewerkers respectvol benaderd en is er aandacht voor preventie vanuit dit perspectief.
  • Gezonde bedrijven zorgen voor gezonde medewerkers en vice versa.

Wij zien continue ondersteuning in verzuimbegeleiding dan ook vooral als een proces waarbij de regiefunctie meer en meer binnen de lerende organisatie komt te liggen. De leidinggevende is centraal en integraal verantwoordelijk voor de totale begeleiding van zijn of haar medewerkers.

Dit betekent dat een transitie gerealiseerd moet worden richting het Eigen Regie Model. Binnen een organisatie die altijd vanuit het klassieke model (geen eigen regie) gehandeld heeft, dient dit logischerwijs geleidelijk te gebeuren, waarbij de leidinggevenden gecoacht en geschoold worden.