Paradigma - Argo-145
Tijd voor vitaliteit

Positief en energiek in het leven staan

Vitaliteit en leefstijl van medewerkers: een privékwestie of een werkaangelegenheid? 

Voor veel werkgevers is dit een lastige vraag: spelen zij een rol in de vitaliteit van medewerkers en, zo ja, kunnen zij de vitaliteit van de medewerker positief beïnvloeden? Als u het Argo Advies vraagt, dan is het antwoord duidelijk: de werkgever en de leidinggevende spelen wel degelijk een belangrijke en centrale rol in de vitaliteit van medewerkers. Vitale bedrijven zorgen namelijk voor vitale medewerkers en vice versa. Met andere woorden: een vitale organisatie begint dus ook bij vitale en gelukkige medewerkers! De bal ligt in dit proces natuurlijk bij de medewerker, want als u een vitale leefstijl wilt stimuleren, dient de medewerker daar wel voor open te staan. De werkgever reikt deze bal aan. 

Wat wat bedoelen we nu eigenlijk met vitaliteit? Iedereen heeft zijn eigen vitaliteitsbeleving. Dit betekent dat vitalteit voor iedereen een andere betekenis heeft. Als je het vraagt aan Argo Advies, zien wij vitaliteit als de balans tussen fysieke en mentale gesteldheid om met plezier te werken. Daarnaast gaat vitaliteit over de bereidheid van medewerkers om mee te veranderen met wat de werk- en privé-omgeving van hem of haar vraagt.

Ondanks dat veel werkgevers niet actief stilstaan bij het thema vitaliteit, is dit wel degelijk een belangrijk onderwerp. Eén van de oorzaken van verzuim is namelijk een slechte gezondheid door een slechte levensstijl. Vitale medewerkers die gezond eten en geregeld sporten, zijn minder vaak ziek. Daarnaast heeft ook de psychische gezondheid een grote invloed op het functioneren van de medeweker: een medewerker die positief en energiek in het leven staat, is meer gemotiveerd en levert betere prestaties. Maar een gezonde leefstijl aannemen is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe krijgt u uw medewerkers zo ver? 

Aandacht aan het individu en het signaleren van gedragsverandering of klachten

Wij geloven dat het positief beïnvloeden van de vitaliteit van uw medewerkers verder gaat verder dan standaard oplossingen. Het aanbieden van fruit op kantoor of het gratis aanbieden van een sportabonnement, is een mooi begin, maar ieder mens is anders en voor iedere medewerker betekent vitaliteit wat anders; waar de een behoefte heeft aan begeleiding bij stoppen met roken, heeft de ander behoefte aan een betere werk- en privébalans. Bovendien werkt het dwingen van medewerkers om aan de slag te gaan met vitaliteit vaak averechts. Medewerkers die gedwongen worden om te stoppen met roken door middel van een streng rookverbod, zullen eerder met de hakken in het zand gaan, dan dat ze daarbij geholpen zijn. Daarom gelooft Argo Advies dat aandacht voor de medewerker en het gesprek hierover aangaan beter werkt. Hoe vaak stelt u als werkgever de vraag: "hoe gaat het met je?" aan uw medewerkers? Door actief het gesprek aan te gaan met medewerkers over gezondheid en leefstijl, krijgen werkgevers een goed beeld van wat de medewerker nodig heeft en behoefte aan heeft. 

Argo Advies helpt werkgevers en leidinggevenden om in contact te staan met de medewerkers en de signalen van mogelijk toekomstig verzuim te herkennen en te signaleren. Vervolgens helpen wij werkgevers hierover het gesprek aan te gaan met de medewerker. De vraag waar een medewerker nu het meest mee geholpen is, kan namelijk alleen hij of zij beantwoorden. Door de bal bij de medewerker te leggen, zorgt u ervoor dat hij/zij zelf de touwtjes in handen heeft en zelf na gaat denken over een gezonde leefstijl. Uiteindelijk zal de medewerker zelf aan de slag moeten. U kunt hem/haar motiveren door het gesprek aan te gaan en hem/haar bij te staan in het proces. De bal ligt bij de medewerker; u reikt hem aan.

Onze diensten 

We gaan graag de uitdaging aan om uw organisatie weer gezond en vitaal te maken! Samen met u en uw medewerkers gaan we aan de slag met een effectief vitaliteitsbeleid. Hoe we dat gaan doen, dat hangt af van uw vraagstuk en de knelpunten binnen uw organisatie. Bekijk onze diensten op het gebied van Preventie en Vitaliteit