Paradigma - Argo-5
Ziektewet en WGA-begeleiding

Schadelastbeheersing voor werkgevers en een eerlijke behandeling van medewerkers

Er kan, naast de WGA, ook schade ontstaan in de ziektewet die aan u toegerekend kan worden. Dit gaat om (ex-)medewerkers die ziek uit dienst gaan of die zich binnen 28 dagen na uitdiensttreding ziek melden bij het UWV.
 

Wanneer u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet en/of WGA, dan heeft u de verantwoordelijkheid om deze (oud-)medewerkers te begeleiden totdat ze weer mogelijkheden voor de arbeidsmarkt hebben of, indien dit niet realiseerbaar is, ze instromen in de WGA. In dit laatste geval vallen ze binnen uw WGA-risico. Naast de begeleiding, bent u ook verantwoordelijk voor de betaling van hun Ziektewetuitkering. Als u geen eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet, dan voert het UWV dit voor u uit en betaalt u dit via gedifferentieerde premies.

Goede begeleiding van de (oud-)medewerkers die in de Ziektewet instromen is dus van groot belang. Deze taak neemt onze zusterorganisatie Resolu, u graag uit handen! Door veel in contact te staan met de (oud-)medewerker, achterhaalt Resolu of de belastbaarheid is toegenomen en of er mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan, zodat de medewerker de Ziektewet kan verlaten. Of probeert in een vroeg stadium de ernst en de duurzaamheid van de klachten aan te tonen, zodat de medewerker snel een IVA krijgt. Hierdoor hoeft u geen kosten in WGA meer voor uw rekening te nemen. Tevens biedt Resolu de mogelijkheid om ook de Ziektewetuitkering direct via hen te laten verlopen, zodat u geen enkele zorgen meer heeft voor uw (oud-)medewerker. 

Alle acties staan in het teken van schadelastbeheersing voor de werkgever en een eerlijke behandeling van de medewerker. Onze begeleiding zorgt ervoor dat de medewerker weer op een verantwoorde manier aan het werk kan. Als dat niet mogelijk is, dan zoeken we naar een passende oplossing voor zowel de werkgever als de medewerker.

Wilt u meer informatie?

Resolu

Deze dienst wordt uitgevoerd door onze zusterorganisatie Resolu. Binnen paraDIGMA groep is Resolu expert op het gebied van Ziektewet- en WGA dossiers en eigenrisicodragerschap.

Meer informatie leest u op de website van Resolu